อัลบั้มภาพ ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองท่าใหม่
* อัลบั้ม *
ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองท่าใหม่
ประชาสัมพันธ์โรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองท่าใหม่
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 759 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กรกฏาคม 2563
ประชาสัมพันธ์โรคชิคุนกุนย่า เทศบาลเมืองท่าใหม่
ประชาสัมพันธ์โรคชิคุนกุนย่า เทศบาลเมืองท่าใหม่
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กรกฏาคม 2563
ประชาสัมพันธ์โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองท่าใ
ประชาสัมพันธ์โรคชิคุนกุนยา และโรคไข้เลือดออก เทศบาลเมืองท่าใ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 กรกฏาคม 2563
วิถีชีวิตใหม่ของคนท่าใหม่ (New Normal)
วิถีชีวิตใหม่ของคนท่าใหม่ (New Normal)
(จำนวน 0 รูป ชมแล้ว 40 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2563
ลงพื้นที่ควบคุมโรคชิคุนกุนยาในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ดังนี้
ลงพื้นที่ควบคุมโรคชิคุนกุนยาในเขตเทศบาลเมืองท่าใหม่ ดังนี้
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 31 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มิถุนายน 2563

การประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องทางเข้าออกตลาด
การประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องทางเข้าออกตลาด
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 01 พฤษภาคม 2563
พิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดกา
พิธีร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับองค์การบริหารจัดกา
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 34 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 ธันวาคม 2562
โครงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสภาพปร
โครงการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและฟื้นฟูสภาพปร
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2562
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีแนวทางในการส่งเสริมให้นักเ
กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีแนวทางในการส่งเสริมให้นักเ
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 27 กันยายน 2562
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแก่ประชาชนทั้งโรคติดต่อและโ
การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคแก่ประชาชนทั้งโรคติดต่อและโ
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 23 กันยายน 2562

โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ
โครงการโยคะเพื่อสุขภาพ
(จำนวน 3 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2562
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส และคนไร้ที่พึ่
โครงการเยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส และคนไร้ที่พึ่
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 19 กันยายน 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา 8 ชุมช
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกและไข้ซิกา 8 ชุมช
(จำนวน 13 รูป ชมแล้ว 24 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 กันยายน 2562
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอา
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้สูงอา
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 38 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 กันยายน 2562
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กันยายน 2562

กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน โดยการเต้นโรบิก
กิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพร่วมกัน โดยการเต้นโรบิก
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 สิงหาคม 2562
จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเส
จัดทำโครงการรณรงค์ให้ความรู้กลุ่มเสี่ยงด้านโรคติดต่อและสารเส
(จำนวน 1 รูป ชมแล้ว 17 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 15 สิงหาคม 2562
พื้นที่สีเขียว
พื้นที่สีเขียว
(จำนวน 6 รูป ชมแล้ว 30 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 กรกฏาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ในโครงการได้มีกา
โครงการพัฒนาศักยภาพทีมหมอครอบครัวระดับชุมชน ในโครงการได้มีกา
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 25 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2562
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 26 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 26 มิถุนายน 2562