พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2555 ของ เทศบาลตำบลท่าใหม่
   
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2555 ของ เทศบาลตำบลท่าใหม่
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_065337.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 กันยายน 2554