พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี 2563
   
 

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี 2563

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_110620_153854.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 10 มิถุนายน 2563