พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
   
 

 แต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_090920_134850.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 23 กรกฏาคม 2562