พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_161020_115306.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 16 ตุลาคม 2563