พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
   
 
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_240322_153800.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 02 ธันวาคม 2564