พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประมวลจริยธรรม
     
     
ประมวลจริยธรรม ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
   
 

 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_270422_225321.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 27 เมษายน 2565