พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปพลางก่อน ในกรณ๊ที่งบประมารรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่
   
 

 

 การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ไปพลางก่อน ในกรณ๊ที่งบประมารรายจ่ายประจำปีออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2565