พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   
 

 การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_041122_142626.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 26 ตุลาคม 2565