พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ : การจัดทำ/ปรับปรุงทะเบียนประวัติบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
   
 

 

ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดทำหรือปรับปรุงทะเบียนประวัติและออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยให้แก่คนต่างด้าว สัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม จังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาเปิดดำเนินการจัดทำ หรือปรับปรุงทะเบียนประวัติ และออกบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์บริหารการทะเบียนภาค 2 สาขาจังหวัดจันทบุรี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_061222_092539.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2565