พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีโอกาสที่จะกลับมาระบาดอีกครั้งและทำให้การติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงมีความจำเป็นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ความรุนแรงของโรค และอาการ L
   
 

 

 โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีโอกาสที่จะกลับมาระบาดอีกครั้งและทำให้การติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้น การฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นจึงมีความจำเป็นเพื่อลดโอกาสเสี่ยงจากการติดเชื้อ ความรุนแรงของโรค และอาการ Long COVID ได้ การเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง เช่น เด็กเล็ก กลุ่ม 608 จึงเป็นสิ่งจำเป็น โดยโรงพยาบาลท่าใหม่มีการให้บริการฉีดวัคซีนในเดือนธันวาคม ทุกวันพฤหัส เวลา 9.00 - 15.30 น.

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 06 ธันวาคม 2565