พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองท่าใหม่
   
 

 การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1 ของเทศบาลเมืองท่าใหม่ 

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_091222_105838.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2565