พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดและปล่อย พลุ ตะไร โคมลอยโคมไฟโคมควันในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2566
   
 

 

การจุดและปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ายคลึงกันต้องได้รับอนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ตามข้อ 5 ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 27/2559 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2559

 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 29 ธันวาคม 2565