พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ข่าวประชาสัมพันธ์
     
     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวมหาดไทย
   
 

 

  ด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระอาการประชวร เสด็จเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตามแถลงการณ์สำนักพระราขวัง ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2565 กระทรวงมหาดไทยได้จัดทำ โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา กระทรวงมหาดไทย

เพื่อเป็นการถวายพระพร ชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความ จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยจังหวัดจันทบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน บุคลากรจากภาคส่วนต่างๆ ภาคเอกชน และประชาชนในจังหวัด สมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทๆ เป็นเวลา 15 วัน (ระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 10 - 28 มกราคม 2566) ณ พุทธมณฑลจังหวัดจันทบูรี ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี เพื่อเป็นการรวมใจขาวจันทบุรีในการแสดงความจงรักภักดี และร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวาย พระพรชัยมงคล แต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกภาคส่วนสมัครเข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทฯ และรวม เป็นเจ้าภาพบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ตามจิตศรัทธา รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_060123_145322.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 06 มกราคม. 2566