พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประมวลจริยธรรม
     
     
ประมวลจริยธรรม ระเบียบเทศบาลเมืองท่าใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2555
   
 
ระเบียบเทศบาลเมืองท่าใหม่ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ.2555
 
 
     
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2555