พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

ประมวลจริยธรรม
     
     
ประมวลจริยธรรม ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
   
 
ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_221215_085639.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222085639_4-2_ระเบียบเทศบาลว่าด้วยประมวลจริยธรรม 13.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222085639_4-3_ระเบียบเทศบาลว่าด้วยประมวลจริยธรรม 12.pdf
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151222085639_4-4_คำสั่งประมวลจริยธรรม 11.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 19 ตุลาคม 2555