พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
   
 
เทศบัญญัิติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_061740.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 04 ตุลาคม 2555