พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553
   
 
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2553
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_061906.PDF
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่ 20151221061906_2.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 05 พฤศจิกายน 2552