พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 

เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
     
     
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
 
 
     
  ดาวน์โหลดเอกสาร a_211215_064308.pdf
 
     
 
ประกาศเมื่อ 11 กันยายน 2556