พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
สภาพทั่วไป
 
ลักษณะที่ตั้ง
          เทศบาลเมืองท่าใหม่ตั้งอยู่ในอำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี  ประกอบด้วย 2 ตำบล คือ ตำบลท่าใหม่  และตำบลยายร้า  มีเนื้อที่ประมาณ 30.40 ตารางกิโลเมตร  หรือ 19,000 ไร่ สำนักงานตั้งอยู่ที่ถนนราชกิจ  อำเภอท่าใหม่  ในเนื้อที่ 1.80 ไร่ ห่างจากถนนสุขุมวิทหรือทางหลวงแผ่นดิน หมายเลขที่ 3 เป็นระยะทางประมาณ  4  กิโลเมตร และห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ  239  กิโลเมตร
 
อาณาเขต
-ทิศเหนือ
-ทิศใต้
-ทิศตะวันออก
-ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ติดต่อกับ
ตำบลเขาบายศรี,   ตำบลสองพี่น้อง
ตำบลตะกาดเง้า,   ตำบลบ่อพุ
ตำบลพลอยแหวน
ตำบลโขมง
 
สภาพภูมิประเทศ
          ภายในเขตเทศบาลมีคลองท่าใหม่ตัดผ่าน  ปัจจุบันได้ตื้นเขิน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบไม่
สม่ำเสมอ ลุ่ม ๆ ดอน ๆ เป็นภูเขาและชายเลน ดินเป็นดินปนทราย และมีเนินเขาเตี้ย ๆ ด้านทิศตะวันออกแถบตำบลยายร้า
 
สภาพภูมิอากาศ
          อำเภอท่าใหม่มีสภาพภูมิอากาศที่ไม่ร้อน หรือไม่หนาวจนเกินไป อุณหภูมิ อยู่ระหว่าง 24 - 33 องศาเซลเซียส  มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต้พัดผ่านทำให้มีฝนตกชุก เฉลี่ยนานถึง 1 เดือน ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยปีละ 3,000 มิลลิเมตร อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส ประกอบด้วย 3 ฤดู คือ
          - ฤดูร้อน   ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  - เดือนพฤษภาคม
          - ฤดูฝน    ตั้งแต่เดือนมิถุนายน  - เดือนตุลาคม
          - ฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม