พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต/การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
 
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
 
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [อ่าน 36 คน] เมื่อ 05 มี.ค. 2563
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 29 คน] เมื่อ 10 ต.ค. 2562
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร [อ่าน 20 คน] เมื่อ 05 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1