พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
 
ที่อยู่หน่วยงาน 112 ถนนราชกิจ ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120 
โทรศัพท์ 0-3943-1502
โทรสาร 0-3943-1747
E-MAIL [email protected]
แผนที่ตั้งหน่วยงาน
Social Network เทศบาลเมืองท่าใหม่