พนักงานเทศบาล
แผนพัฒนา
รายงาน
จัดซื้อจัดจ้าง
 
   
แถลงนโยบายของ นายกเทศมนตรีเมืองท่าใหม่ 
แถลงต่อสภาเทศบาลเมืองท่าใหม่