อัลบั้มภาพ ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
* อัลบั้ม *
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 417 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2562
สิ่งอำนวยความสะดวก ศ่าลานั่งพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก ศ่าลานั่งพัก
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 03 มกราคม 2562
สิ่งอำนวยความสะดวก ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
สิ่งอำนวยความสะดวก ลานกิจกรรมกลางแจ้ง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
สิ่งอำนวยความสะดวก ไฟส่องสว่าง
สิ่งอำนวยความสะดวก ไฟส่องสว่าง
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 มิถุนายน 2562
สิ่งอำนวยความสะดวก  ปรับปรุงภูมิทัศน์
สิ่งอำนวยความสะดวก ปรับปรุงภูมิทัศน์
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 สิงหาคม 2562

สิ่งอำนวยความสะดวก ซุ้มประตูทางเข้า
สิ่งอำนวยความสะดวก ซุ้มประตูทางเข้า
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 23 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 มิถุนายน 2562
สิ่งอำนวยความสะดวก เก้าอี้นั่งพัก
สิ่งอำนวยความสะดวก เก้าอี้นั่งพัก
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 18 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 เมษายน 2562
ลานออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
ลานออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
(จำนวน 15 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 21 เมษายน 2562
ภาพสามมิติเทศบาลเมืองท่าใหม่
ภาพสามมิติเทศบาลเมืองท่าใหม่
(จำนวน 28 รูป ชมแล้ว 48 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2562
หล่อเทียนพรรษาปี 62
หล่อเทียนพรรษาปี 62
(จำนวน 24 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 กรกฏาคม 2562

รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 62
รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ปี 62
(จำนวน 25 รูป ชมแล้ว 19 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 28 มิถุนายน 2562
ประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองท่าใหม่ 62
ประเพณีสงกรานต์เทศบาลเมืองท่าใหม่ 62
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 กันยายน 2562
ถวายเทียนพรรษาปี 2562
ถวายเทียนพรรษาปี 2562
(จำนวน 18 รูป ชมแล้ว 21 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 31 สิงหาคม 2562
สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำสะอาด
สิ่งอำนวยความสะดวก ห้องน้ำสะอาด
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 22 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
คู่มือท่องเที่ยวท่าใหม่
คู่มือท่องเที่ยวท่าใหม่
(จำนวน 2 รูป ชมแล้ว 172 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2558

ประเพณีท้องถิ่นท่าใหม่ (สงกรานต์)
ประเพณีท้องถิ่นท่าใหม่ (สงกรานต์)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 148 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 20 เมษายน 2558
อาหารและขนมประจำท้องถิ่น
อาหารและขนมประจำท้องถิ่น
(จำนวน 8 รูป ชมแล้ว 184 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 18 มีนาคม 2558
ประเพณีท้องถิ่นท่าใหม่ (แห่เจ้า)
ประเพณีท้องถิ่นท่าใหม่ (แห่เจ้า)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 215 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 13 เมษายน 2558
ประเพณีท้องถิ่นท่าใหม่ (ผ้าป่าวันเพ็ญ)
ประเพณีท้องถิ่นท่าใหม่ (ผ้าป่าวันเพ็ญ)
(จำนวน 5 รูป ชมแล้ว 194 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 11 มีนาคม 2558
สถานทีท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของท่าใหม่
สถานทีท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของท่าใหม่
(จำนวน 4 รูป ชมแล้ว 353 ครั้ง)
ประกาศวันที่ 06 มีนาคม 2558